Lotus

Linka RM LOTUS 900 završuje modelovou řadu profesionálních kuchyňských linek začínající řadou 600.
Dlouholeté zkušenosti s výrobou kuchyňských linek nižších tříd byly uplatněny i pro RM LOTUS 900.
Při vývoji řady 900 byl kladen maximální důraz na profesionální kvalitu výsledného produktu, maximální odolnost
a snadnou údržbu. Jednotlivé prvky prošly dlouhodobým vývojem a pečlivým zkoušením a prověřováním
provozních vlastností. Pro splnění těchto požadavků byla použita neotřelá technická řešení. Důkazem vysoké
kvality výroby je oprávnění výrobce používat značku kvality ISO 9001 verse 2000. Výsledná řešení a jednotlivé
výrobky byly odzkoušeny v akreditovaných zkušebnách.

Pro výrobu řady 900 je používána ocel CrNi 18/10 třídy AISI 304 a AISI 316. Modulové řešení o šířkách 40, 80,
120 a 160 umožňuje při instalaci do centrálního bloku použít na jedné straně řadu 900 a na druhé řadu 700.
Špička modelové řady RM LOTUS 900 je určena pro použití v hotelích, nemocnicích, ve školství, letištích a
pro cateringové fifi rmy.

Pevně věříme, že linka RM LOTUS 900 splní všechna očekávání, která při jejím pořízení do ní vložíte a umožní
Vám další posun ve Vašich plánech.