Strojní mytí nádobí

Aplikace strojní mytí nádobí se využívá prakticky ve všech segmentech trhu, kde se využívají stravovací zařízení, jako hotely, restaurace, nemocnice, domovy důchodců, ÚSP, ve všech typech léčeben, masném průmyslu a dalších.

Vlastnosti mycích a oplachových prostředků:

  • Jsou to prostředky nepěnivé, což zaručuje správný chod mycího automatu.
  • Jsou alkalické, v aplikační koncentraci dobře oplachovatelné.
  • Jsou dávkovatelné automatickým dávkovacím systémem, s možností automatické regulace koncentrace mycího prostředku v mycí lázni a oplachového prostředku v oplachové lázni.
  • Oplachový prostředek zajišťuje neutralizaci nádobí, jeho rychlé uschnutí a vysoký lesk

Dávkovací systémy pro tekuté mycí prostředky:

D 1000, D 500C: dávkovací systém se sondou pro automatické měření koncentrace v mycí lázní a automatickým nastavením oplachového prostředku - to vše bez možnosti zásahu obsluhy do nastavení dávkování

D 750, D 500T: dávkovací systém bez sondy, kdy se koncentrace mycího prostředku nastavuje pomocí časového dávkování, a automatickým nastavením oplachového prostředku - to vše bez možnosti zásahu obsluhy do nastavení dávkování

Dávkovací systémy pro práškové mycí prostředky:

Unison G: dávkovací systém se sondou pro automatické měření koncentrace v mycí lázní a automatickým nastavením i oplachového prostředku - to vše bez možnosti zásahu obsluhy do nastavení dávkování

Výhody:

  • Vysoká koncentrace základních prostředků znamená v aplikačních koncentracích levnější provoz.
  • Speciální dávkovací systém Divojet™ ve spojení s prostředkem SUMA L52 nebo SUMA L56 zajišťuje bezezbytkové mytí nádobí bez jeho dalšího přemývání (výhoda především v sektoru zdravotnictví a letištního cateringu).
  • Systém Divojet™ je bezpečná a účinná technologie strojního mytí nádobí, určená pro dvou a více komorové mycí automaty, určená pro umytí škrobových a bílkovinných úsad tvorbou vysoce koncentrované mlhy mycího prostředku.

Prostředky Diversey:

SUMA L6 a L10: Koncentrované kapalné prostředky pro strojní mytí nádobí

SUMA L56 a L52: Koncentrované kapalné prostředky pro strojní mytí, určené především pro mytí tabletového nádobí

SUMA A5: Koncentrovaný kapalný prostředek pro oplach při strojním mytí nádobí, který zajišťuje oschnutí nádobí bez povlaků a kapiček vody