Školy a mateřské školky

Zdravé a účinné čištění
Diversey svými výrobky s  celou řadou nadstandardních doplňujících vlastností ukazuje možnosti ochrany zdraví uživatelů budov i úklidového personálu a zároveň snižování celkových dopadů na životní prostředí. Jsme členem ASBE (Aliance pro udržitelné prostředí ve stavbách) - skupiny významných společností, která má za cíl propagovat v obchodním světě moudrá rozhodnutí přispívající k zachování přírodních zdrojů.

Na rozdíl od tradičních ekologických čisticích a úklidových programů, které se soustřeďují pouze na chemické látky, naše Zdravé a účinné čištění je  ucelený program úklidů prostor, který "nezůstává jen na povrchu" a soustřeďuje se na vliv na zdraví a životní prostředí. Tento program zahrnuje množství jedinečných prvků, které jsou na hony vzdálené obyčejnému používání ekologických produktů. Patří mezi ně například mobilizace lidských zdrojů včetně úklidového personálu, uživatelů budov a dodavatelů a používání postupů snižujících dopady na zdraví a životní prostředí.

Zodpovědná řešení

Zodpovědná řešení začínají vyrobením produktu, který je účinný a zároveň bezpečný jak pro lidi, tak pro životní prostředí. Ekologický aspekt považujeme pro aktivity Diversey za natolik důležitý, že se neustále snažíme odstraňovat z našich výrobků nežádoucí chemikálie a nahrazovat je  látkami přijatelnějšími pro životní prostředí. U svých výrobků neustále vyhodnocujeme následující hlediska:

 • Přirozená odbouratelnost
 • Bezpečnost pro vás, vaše zaměstnance, vaše zákazníky i životní prostředí
 • Nižší náklady na ekologické a bezpečnostní programy
 • Kompatibilita se systémem čištění odpadních vod
 • Obnovitelnost

Vedoucí postavení v oboru řízení rizik

Diversey je uznávanou autoritou v oblasti soudních sporů týkajících se úrazů následkem uklouznutí a pádu a zaujímá přední postavení v oboru řízení rizik na  poli ošetřování podlah. Pořádáme semináře na téma Předcházení úrazům následkem uklouznutí a pádu. Náš uznávaný Program prevence úrazů následkem uklouznutí a pádu s úspěchem využívají naši významní zákazníci z následujících oborů:

 • maloobchod
 • úklid a správa budov
 • nemocnice
 • školství
 • vládní budovy
 • pojišťovnictví