Šokery

Pro zvýšení produktivity, lepší využití technického vybavení kuchyně a zvýšení hygieny gastronomických provozů je stále více využíváno šokové chlazení a mražení potravin ihned po tepelné úpravě. Zchlazovací proces probíhá z teploty +90 °C na teplotu +3 °C nebo zamražení z teploty +0 °C na teplotu −18 °C. Tato technologie je optimální pro velké gastronomické provozy, kde uživatelům umožňuje optimálně využívat výrobní kapacitu kuchyně, nebo se připravit na zajištění jednorázových akcí bez nutnosti extrémního zatížení personálu.

Díky možnosti uchování zachlazených nebo zamražených potravin po delší časový režim se uživateli snižují ztráty. Všechny typy nabízených šokerů umožňují provoz v režimu zachlazenínebo zamražení a následně po ukončení
pracovního cyklu se přepnou do uchovávacího režimu.

Potraviny se ukládají do šokeru v gastronádobách o hloubce 40 nebo 65 mm podle typu. U potravin většího  objemu lze využít pro kontrolu teploty jádra vpichovací sondu, která zabezpečí vypnutí šokeru po dosažení požadované teploty jádra.

Masivní konstrukce a celonerezové provedení zaručuje dlouhou životnost zařízení. Ventilátory maximálních rozměrů a promyšlená konstrukce vsuvů zaručuje bezproblémové proudění vzduchu a zabezpečuje rychlé a kvalitní chlazení a mražení potravin.

Při šokovém zchlazení je možnost jídla skladovat 5 dní, při jejich zavakuování se tato doba prodlužeje až na 20 dní. Při šokovém zamrazení se doba skladování prodlužuje až na 3 měsíce.

Pro použití šokového zachlazení či zamrazení hovoří i možnost maximálního využití konvektomatů na jejich maximální kapacitu bez ohledu na okamžitou potřebu počtu porcí. Ukládání pokrmů pomocí šokerů umožňuje
překonávat nečekané požadavky na okamžité zvýšení výdeje jídel bez zbytečných stresů.