Myčky

Jednoplášťové myčky pro mytí skla a talířů

Myčky typu WM 35 a 40 jsou určeny pro mytí skla; typy 50 a 80 pro mytí skla a talířů. Tyto jednoplášťové myčky jsou celonerezového provedení s čelním otevíráním a s časově řízenými dávkovači oplachového a mycího prostředku. Časové dávkovače zaručují maximálně přesné dávkování chemie, jež je nezbytné pro co  nejkvalitnější mytí. Všechny modely WM mají lisovanou mycí vanu s topným tělesem vně vany, pro co nejsnažší čištění.

Mytí nádobí u typů WM 35 a 40 je zajišťováno dolními mycími a oplachovými rotačními rameny a horními oplachovými rotačními rameny. Myčky WS50 a 80 mají nahoře i dole rotační mycí a oplachová ramena. Model WM 80 nabízí výběr ze čtyř mycích časů, a to 1,2,3 a 4 minuty.

Mycí cyklus trvá 2 minuty. Mytí je uskutečňováno vodou o teplotě 55 °C, která je pomocí mycího čerpadla čerpána přes fifi ltry z vany. Oplachová voda z boileru o teplotě 85 °C, je vytlačována tlakem přiváděné vody. Voda ve vaně je obměňována čistou vodou při oplachovém cyklu (2–3 l), a proto výměna vody ve vaně je doporučená po 20–30 cyklech.

Myčky pro mytí talířů jsou vybaveny fifi ltry nečistot ve vaně. Při mytí talířů je nutné jejich opláchnutí tlakovou sprchou a odstranění hrubých nečistot. Oschnutí talířů je zajištěno rozdílem teplot oplachové vody 85–90 °C a okolního vzduchu, čímž dojde k odpaření vody z nádobí a tím jeho uschnutí.

Odtok vody z myčky je zajištěn odpadovým čerpadlem. Pro zlepšení kvality mytí a ochrany myčky před usazováním vodního kamene, je nutné osadit přívod vody změkčovačem vody.

Dvouplášťové myčky pro mytí skla a talířů

Myčky typu WP jsou určeny k mytí skla a nádobí. Typ WP 35 je určen pouze pro mytí skla; typ WP 40 lze po  dokoupení koše na talíře doplňkově použít i na mytí talířů, typy WP 50,80 jsou doporučovány pro mytí skla a talířů. Tyto myčky jsou dvouplášťového celonerezového provedení s čelním otvíráním, s dávkovači oplachového a mycího prostředku řízenými časově. Použití časových dávkovačů zaručuje přesné dávkování chemie, jež je nezbytné pro co nejkvalitnější mytí. Mycí cyklus trvá 2 minuty. Všechny modely WP mají lisovanou mycí vanu s topným tělesem vně vany, pro co nejsnažší čištění. Systém mytí zaručuje mytí nádobí vždy v čisté vodě - systém WCS.

Mytí je uskutečňováno vodou o teplotě 55 °C, která je přes fifi ltry čerpána pomocí mycího čerpadla z vany. Oplachová voda z boileru o teplotě 85 °C, je vytlačována tlakem přiváděné vody. Typy určené pro mytí talířů jsou ve vaně vybaveny nerezovými fifi ltry. Při mytí talířů je nutné jejich opláchnutí tlakovou sprchou a odstranění  hrubých nečistot. Oschnutí talířů je zajištěno rozdílem teploty oplachové vody 85–90 °C a okolního vzduchu čímž dojde k odpaření vody z nádobí.

Odtok vody z myčky je zajištěn odpadovým čerpadlem. Všechny typy řady WP jsou vybaveny dolními a horními mycími oplachovými rotačními rameny.

Tunelové myčky řady CT

mají zajímavou kapacitu mytí se sníženými nároky na obsluhu. Jsou určeny pro extrémní zátěž. Jejich použití je optimální do kuchyní společného stravování, nemocnic a hotelů. Jsou schopny umýt 100 až 170 košů za hodinu. Elektronický ovládací panel s jednoduchými symboly usnadňuje ovládání myčky.

Originální konstrukční řešení umožňuje snadnou změnu směru posuvu košů. Výstupní stůl je vybaven mikrospínačem pro ukončení mytí jeli koš na konci dráhy. Mytí v myčkách řady CT je ekonomické a díky použití systému časového mytí a sytému STAND-BY je CT 100 kdykoliv připravena k mytí. Oplach je zajišťován z boileru
nové konstrukce zajišťující teplotu oplachové vody přes 80°C během kontinuálního mytí.

Díky automatickému spínání oplachu je spotřeba na jeden koš cca 3 l. Zařízení je vybaveno velkými výsuvnými dveřmi s mikrospínačem, lisovanou vanou pro snadné čištění. Myčku lze doplnit přídavnými moduly, například sušící tunel nebo předmývací modul. Manipulační stoly lze díky rohovým prvkům dráhy postavit do L profifi lu
ne U profifi lu.

Modely CT130 a CT 170 jsou dvou rychlostní a model CT 170 je standardně dodáván s předmývacím modulem.

Průběžné myčky nádobí

T-120, 155 a 255 jsou určeny pro mytí nádobí ve velkokapacitních kuchyních. Myčky jsou vybaveny dvěmi (čtyřmi
T255) mycími čerpadly s fifi ltry sání ve vaně, což významně zvyšuje kvalitumytí. Mycí a oplachová ramena jsou nahoře i dole rotačního typu. Myčky jsou vybaveny časovými dávkovači chemie, kromě typu T-120 která jsou osazeny pouze oplachovými dávkovači. Pro informovanost o provozních teplotách jsou typy T-155 a 255 vybaveny teploměry vany a boileru, T-150 pouze teploměrem boileru a typ T-120 jen kontrolkami teploty vany a boileru.

Myčky T-155 a T-255 umožňují výběr ze čtyř mycích časů a to 1, 2, 3 a 4 minuty. Modely T-120 a T-150 mají zabudován 2 minutový programátor, na objednávku lze zabudovat programátor jednominutový. Model T-255 je pro kvalitu oplachu osazen oplachovým čerpadlem a vyrovnávací nádrží. Myčky jsou vybaveny výsuvným krytem
pracovního prostoru s protizávažím a kladkovým mechanismem.

Pro servisní úkony je přístup ze všech stran díky odnímatelných panelům, kromě typu T-120, kde je
přístup z přední částí, po odejmutí krytu. Elektrozařízení je uloženo ve vodotěsné krabici a elektroinstalace
je spojena do svazků. Pro snadnou obsluhu průběžných myček je vhodné jejich doplnění o manipulační stoly. Vstupní stůl je osazen dřezem a tlakovou sprchou pro odstranění hrubých nečistot z nádobí. Konstrukce myček umožňuje instalaci stroje do pravého či levého rohu.

Myčky jsou celonerezového provedení, s regulovatelnými nohami, pro vyrovnání případných podlahových nerovností. Pokud není splněna instalační podmínka, aby byl odpad pod úrovní myčky lze na přání doplnit odpadové čerpadlo. Pro ochranu myčky před usazováním vodního kamene, je nutné osadit přívod vody  změkčovačem vody.